รับสมัครงาน

บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำในการจัดสวัสดิการด้านประกันชิวิตให้กับสหกรณ์ในสหกรณ์ประเทศไทยเป็นบริษัทประกันชิวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ ของคนไทย 100% ทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ และ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จัดตั้งบริษัทฯเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2537
 

เราอยากให้คุณได้เป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นเราพร้อมเสมอที่จะมอบโอกาสที่ดีสำหรับบุคลากรที่มีคุณภาพกับตำแหน่งงานในสายงานที่ หลากหลาย ท้าทาย ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี การพัฒนาพนักงานที่ต่อเนื่อง โดยคุณสามารถรับโอกาสเพื่อความก้าวหน้าในงาน พร้อมกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และกิจกรรมพนักงานที่หลากหลายภายใต้แนวคิดบริษัทของคนหัวคิดทันสมัย สิ่งนี้กำลังรอ คุณอยู่ที่สหประกันชีวิต