แบบประกันชีวิต

แบบสินสมบูรณ์ 25/18

 

ตลอดสัญญา รับเงินคืนทั้งสิ้น 260% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 25 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 18 ปี
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินโดย ใช้ระยะเวลาในการเก็บออมเงินปานกลาง
  • ตลอดสัญญาได้รับเงินคืนสูงสุดถึง 260% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • รับประกันตั้งแต่อายุ 5 ปี ถึง 60 ปี
  • ทุนประกันภัย ขั้นต่ำ 20,000 บาท