แบบประกันชีวิต

แบบตลอดชีพผู้สูงอายุ 90/7

 

เป็นแบบประกันตลอดชีพ

 
  • ให้ความคุ้มครองที่ยืนยาวถึงอายุ 90 ปี
  • ชำระเบี้ยประกัน 7 ปี
  • ครบกำหนดสัญญามีเงินคืน
  • รับประกันตั้งแต่อายุ 60 ปี ถึง 74 ปี
  • ทุนประกันภัย กำหนดตามอายุของผู้เอาประกันภัย ดังนี้
  • อายุ 71 – 74 ปี ทุนประกัน 50,000 บาท