แบบประกันชีวิต

แบบตลอดชีพ 90/20

 

ให้ความคุ้มครองที่ยืนยาวถึงอายุ 90 ปี

 
  • ให้ความคุ้มครองที่ยืนยาวถึงอายุ 90 ปี
  • ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี
  • ครบกำหนดสัญญามีเงินคืน
  • รับประกันตั้งแต่อายุ 5 ปี ถึง 55 ปี
  • ทุนประกันภัย ขั้นต่ำ 50,000 บาท