แบบประกันชีวิต

สหสินเกื้อทรัพย์

 

แบบทุนประกันลดลง หรือทุนคงที่
ให้คุ้มครองชีวิต และทุพพลภาพ
มีให้เลือก 4 แบบ

 
 • เพื่อคุ้มครองเงินกู้ของสมาชิกผู้ขอกู้เงินกับสหกรณ์ หรือสถาบันการเงิน หรือองค์กร
 • แบบทุนประกันลดลง-คุ้มครองชีวิต (87-1)
 • โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อสมาชิกสหกรณ์ “สหสินเกื้อทรัพย์” (ทุนประกันลดลง-คุ้มครองชีวิต)

  วัตถุประสงค์

       เพื่อคุ้มครองเงินกู้ของสมาชิกผู้ขอกู้เงินกับสหกรณ์ หรือสถาบันการเงิน หรือองค์กร ในการชำระคืนเงินกู้โดยจะช่วยปลดหรือลดภาระเงินกู้ค้างชำระ ในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต ขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว หรือผู้ค้ำประกัน เป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่ครอบครัว และความอุ่นใจของคนที่คุณรัก

   คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • แบบทุนประกันลดลง-คุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพ (87-2)
 • โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อสมาชิกสหกรณ์ “สหสินเกื้อทรัพย์” (ทุนประกันลดลง-คุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพ)

  วัตถุประสงค์

       เพื่อคุ้มครองเงินกู้ของสมาชิกผู้ขอกู้เงินกับสหกรณ์ หรือสถาบันการเงิน หรือองค์กร ในการชำระคืนเงินกู้โดยจะช่วยปลดหรือลดภาระเงินกู้ค้างชำระ ในกรณีที่ ผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว หรือผู้ค้ำประกัน เป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่ครอบครัว และความอุ่นใจของคนที่คุณรัก

   คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • แบบทุนประกันคงที่-คุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพ (87-3)
 • โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อสมาชิกสหกรณ์ “สหสินเกื้อทรัพย์” (ทุนประกันคงที่-คุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพ)

  วัตถุประสงค์

       เพื่อคุ้มครองเงินกู้ของสมาชิกผู้ขอกู้เงินกับสหกรณ์ หรือสถาบันการเงิน หรือองค์กร ในการชำระคืนเงินกู้โดยจะช่วยปลดหรือลดภาระเงินกู้ค้างชำระ ในกรณีที่ ผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว หรือผู้ค้ำประกัน เป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่ครอบครัว และความอุ่นใจของคนที่คุณรัก

  คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • แบบทุนประกันคงที่-คุ้มครองชีวิต (87-4)
 • โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อสมาชิกสหกรณ์ “สหสินเกื้อทรัพย์” (ทุนประกันคงที่-คุ้มครองชีวิต)

  วัตถุประสงค์

       เพื่อคุ้มครองเงินกู้ของสมาชิกผู้ขอกู้เงินกับสหกรณ์ หรือสถาบันการเงิน หรือองค์กร ในการชำระคืนเงินกู้โดยจะช่วยปลดหรือลดภาระเงินกู้ค้างชำระ ในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต ขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว หรือผู้ค้ำประกัน เป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่ครอบครัว และความอุ่นใจของคนที่คุณรัก

  คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ข้อกำหนดการตรวจสุขภาพ และใบส่งตัวตรวจสุขภาพผู้ขอเอาประกันชีวิต
 • ข้อมูลสำคัญก่อนตัดสินใจทำกรมธรรม์ประกันภัย แบบคุ้มครองสินเชื่อ ประเภทกลุ่ม
 • ข้อมูลสำคัญก่อนตัดสินใจทำกรมธรรม์ประกันภัย แบบคุ้มครองสินเชื่อ ประเภทกลุ่ม กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่สอดคล้องกับหนี้สินคงค้าง

  คลิ๊กดูรายละเอียด