แบบประกันชีวิต

เกื้อทรัพย์เฉพาะกาล

 

เป็นการแบ่งเบาภาระในการชำระเบี้ยประกันภัยโดยผ่อนชำระได้เป็นรายปี

 
  • เป็นการชำระเบี้ยประกันรายปี คุ้มครองตลอดระยะเวลาเอาประกัน
  • ให้ความคุ้มครอง 3 ถึง 19 ปี ตามระยะเวลาคืนเงินกู้ (ด้วยทุนคงที่)
  • ระยะเวลาคุ้มครองเมื่อรวมกับอายุผู้เอาประกันต้องไม่เกิน 75 ปี
  • แบบทุนประกันคงที่-ชำระเบี้ยรายปี
  • โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อสมาชิกสหกรณ์ “เกื้อทรัพย์เฉพาะกาล” (ทุนประกันคงที่-ชำระเบี้ยรายปี)

         “เกื้อทรัพย์เฉพาะกาล” เป็นการแบ่งเบาภาระในการชำระเบี้ยประกันภัยโดยผ่อนชำระได้เป็นรายปี(ในอัตราเบี้ยเท่ากันตลอดสัญญาประกันภัยโดยไม่เพิ่มเบี้ยประกันตามอายุที่เพิ่มขึ้น) ให้ความคุ้มครองที่ยาวนานตลอดระยะเวลาสัญญาเอาประกัน เหมาะสำหรับผู้มีหนี้สิน ภาระการกู้ จำนอง หรือค้ำประกันระยะยาว หรือเป็นหลักประกันในชีวิตแม้ไม่ได้กู้เงินก็สามารถทำประกันแบบนี้ได้

    คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  • ข้อกำหนดการตรวจสุขภาพ